HigrometreHigrometre, atmosferdeki nem (rutubet) miktarını ölçmeye yarayan alettir. "Hygro" Yunancada nem, "meter" ise ölçen demektir. Bu aletler nemi tesbit etme metodlarına göre tasnif edilebilirler. Başlıcaları şunlardır:

Psikrometre denilen ve yanyana iki termometrelerden birinin haznesine ıslak bir bez örtülür. Havadaki nem miktarı düştükçe ıslak hazneden daha fazla buharlaşma olacağı için, iki termometrenin göstereceği sıcaklıklar arasındaki fark, o nisbette büyük olacaktır.

Çiğ husulü (buhar yoğunlaşması) için gerekli ortamı simüle (benzerini hasıl) eden alet. Soğutucu tertibat ile havadaki su buharının yoğunlaşmasını sağlar ve bu yoğunlaşmanın meydana getirdiği sıcaklığı ölçer. Bu da nem miktarını gösterir.

Saç veya öküz barsağından parçalar kullanılarak yapılan aletler.Alette, havadaki izafi (bağıl, rölatif, nisbî) nem miktârı arttıkça sözkonusu organik maddelerin boylarının uzayacağı prensibi kullanılır.

Havadaki rutubeti emen kimyevî maddeleri kullanan aletler. Havadaki nem miktarı arttıkça, bu maddeler daha fazla nem emerler ve dolayısıyla ağırlıkları da o nisbette artar.

Kimyevî olarak işlenmiş metal tellerin elektrikî dirençlerinin havadaki nemden etkileneceği prensibinden istifade eden aletler.

Bütün bu aletler, uygun bir kalibrasyon (ölçülen değerle nem arasındaki bağıntı ayarı) yardımıyla sonucu verir. Ölçüm değeri umumiyetle bir mekanizma vasıtasıyla bir ibre, yazıcı uç veya elektronik göstergeye intikal eder.